Opublikowano: 2020-07-31

Lider Małgorzata Madejowska

W ramach ubezpieczenia szkolnego w AXA masz możliwość:
wyboru jednego z 4 pakietów o różnych
sumach ubezpieczenia
uzyskania wypłaty świadczenia w związku
z uszkodzeniem ciała Twojego dziecka, za
jego pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów
leczenia i rehabilitacji, jeżeli są skutkiem
nieszczęśliwego wypadku, jak również
w razie śmierci w wyniku udaru mózgu czy
zawału serca
skorzystania ze świadczenia z tytułu
uszkodzenia ciała Twojego dziecka
w wyniku oparzeń oraz odmrożeń
uzyskania ochrony dzieci i młodzieży
wyczynowo uprawiających sport
(w każdym pakiecie)
skorzystania ze świadczenia z tytułu
pobytu w szpitalu niebędącego
następstwem nieszczęśliwego
wypadku oraz zdiagnozowania
poważnego zachorowania również
w przypadku zakażenia koronawirusem
(COVID-19) i ostrego przebiegu choroby
wymagającego hospitalizacji; pamiętaj
jednak, że nie wypłacimy świadczenia, jeśli
choroba zostanie zdiagnozowana przed
upływem 1 miesiąca od rozpoczęcia naszej
ochrony (tzw. karencja)
zabezpieczenia swojego dziecka
na wypadek ukąszenia przez kleszcza;
w zakresie każdej umowy znajdują się
następujące świadczenia:
pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
związanej z usunięciem kleszcza
– do kwoty 500 zł
* Możliwość rozszerzenia ochrony o Hejt w Internecie oraz OC w życiu prywatnym.

Dostępne warianty S, M, L oraz XL w cenie odpowiednio 36zł, 65zł, 96zł oraz 156zł/ rok
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.